بالا بردن استخر فرزند کرمان استخر ذخیره کشاورزی

بالا بردن: استخر فرزند کرمان استخر ذخیره کشاورزی 15500 فرزند ماهی ریگان

گت بلاگز وب‌گردی امکان تعدیل مهریه چگونه فراهم می‌شود؟

قانونگذار امکانی را جهت زوج و زوجه در نظر گرفته تا بتوانند بعد از اعسار، درخواست کم کردن در پرداخت اقساط مهریه را داشته باشد.

امکان تعدیل مهریه چگونه فراهم می‌شود؟

به گزارش گروه وبگردی گروه تحریریه سایت جوان، مطابق قانون زن مالک مهر می باشد، لذا حق خواهد داشت تا هر وقت مهر را از همسر خود مطالبه نماید. این در حالی است که ممکن است مرد توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، لذا ناگزیر به تقدیم دادخواست اعسار گردد.

عبارات مهم : دادگاه
در حال حاضر و با توجه به مقررات فعلی در چنین شرایطی زن در بعضی موارد مجبور خواهد بود تا با اثبات ملائت مرد، ادعای مرد مبنی بر عدم تمکن مالی را رد نماید. به عبارتی دیگر در مواردی مرد از بار اثبات ادعای خود مبنی بر عدم ملائت و تمکن مالی معاف خواهد بود. بنابراین این زوجه خواهد بود که ملزم است تمکن مالی زوج را اثبات نماید.

اما هر لحظه اینگونه نیست و زوجه توفیق در اثبات این امر به دست نمی آورد. و یا آنکه فی الواقع مرد تمکن مالی جهت پرداخت مهریه همسر خود را دارا نمی باشد. از همین روی همواره امکان مواجهه با حکم اعسار از سوی دادگاه وجود خواهد داشت.

این حکم نیز به یکی از دو حالت ذیل نمودار خواهد شد:

حالت اول، مدیون محکوم معسر متمکن از پرداخت بدهی خود به نحو اقساط آشنا می شود.

حالت دوم، مدیون محکوم معسر متمکن از پرداخت بدهی خود در مهلت مناسبی می گردد.

اما آنچه که در ادامه بدان خواهیم پرداخت این مطلب خواهد بود که عوض کردن اتفاقات آینده مانع ایجاد عوض کردن در حکم نخواهد شد. به عبارتی دیگر عوض کردن اوضاع مالی امری حدوثی خواهد بود، لذا احوال مالی افراد هر روز ممکن است به گونه ای دیگر رقم خورد. بنابراین ممکن است معسر امروز، فردا از اعسار خارج گردد. بعد این عوض کردن شرایط تاثیر گذاری زیادی خواهد داشت به طوریکه مقدمه ای جهت تقدیم دادخواست تعدیل قرار خواهد گرفت.

تعدیل نیز همواره دارای دو جنبه خواهد بود:

جنبه اول، جنبه منفی یا همان کم کردن مبلغ

جنبه دوم، جنبه مثبت یا همان زیاد کردن مبلغ

به طور مثال مرد بعد از صدور حکم اعسارش، صاحب ارثی می گردد، یا حقوق کارمندی اش زیاد می شود. با این اوصاف وی را دیگر نمی توان معسر به صورت مطلق تلقی نمود. لذا همواره زوجه وی این امکان را خواهد داشت تا عوض کردن شرایط پرداخت مهریه را از دادگاه بخواهد. دادگاه نیز با درنظر گرفتن اوضاع و احوال مسلم قضیه در جهت صدور حکم به تعدیل از جنبه مثبت آن اقدام خواهد نمود. البته در فرضی که اوضاع مالی زوج معسر به یکباره عوض کردن کند و اصلاح یابد دیگر تقدیم دادخواست تعدیل موضوعیت نخواهد داشت، لذا در این حالت امکان اجرای کامل حکم از آن محل وجود خواهد داشت.

از طرفی دیگر ممکن است که زوج معسر دچار نقصان یا بیماری گردد و تا مدتی قادر به انجام کار نباشد، در این حالت وی می تواند تعدیل مهریه از جنبه منفی آنرا از دادگاه به موجب دادخواست درخواست نماید.

قانونگذار نیز در تبصره دو ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان داشته است که محکوم علیه و محکوم له هر دو امکان تقدیم دادخواست تعدیل را خواهند داشت.

منبع:میزان

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: دادگاه | دانشنامه حقوقی | مهریه | قانون مهریه | ازدواج | طلاق | تعدیل مهریه |

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog